WinCont nabízí dva samostatné subsystémy ÚČETNICTVÍ a SKLAD. Subsystémy se skládají z několika vzájemně provázaných modulů, které je možné využívat samostatně a tudíž si můžete opatřit moduly, které nezbytně potřebujete ve svém podnikání. Všechny moduly mají mnoho tiskových sestav, které je možné lehce uživatelsky upravit nebo Vám připravíme tiskové sestavy přesně dle Vašich představ.

Subsystém ÚČETNICTVÍ má následující moduly

Faktury přijaté
 • pořízení přijaté faktury včetně rozpisu DPH a rozdělení na středisko, činnost a zakázku (umožňuje rozpis DPH najednom dokladu u přijatých faktur ze zemí EU)
 • účtovat lze ihned po pořízení nebo později
 • možnost přiřadit skladovou příjemku
 • evidence faktur v zahraničních měnách (možnost sledování salda v těchto měnách)
 • pořizování JSD s automatickým výpočtem celkové částky k úhradě
 • platby a zálohové platby jsou zobrazeny přímo u faktury
 • sledování salda
Faktury vydané
 • vystavení textové nebo položkové faktury (možno i z výdejky)
 • vystavení faktury včetně rozpisu DPH a rozdělení na středisko, činnost a zakázku
 • účtovat lze ihned po pořízení nebo později
 • možnost přiřadit skladovou výdejku
 • evidence faktur v zahraničních měnách (možnost sledování salda v těchto měnách)
 • platby a zálohové platby jsou zobrazeny přímo u faktury
 • sledování salda
 • možnost vystavení podkladů pro balíky (i dobírky) České pošty a PPL
Pokladna
 • pořizování příjmových a výdajových pokladních dokladů
 • možnost vedení více pokladen (v Kč i v zahraničních měnách)
 • hromadné platby
Banka
 • vedení pohybů (zůstatků) na účtech (v kč i zahraničních měnách)
 • importy výpisů z bankovních systémů
 • možnost automatického spárování plateb s fakturami a jejich automatické zaúčtování
 • hromadné úpravy faktur
Příkazy k úhradě
 • vytvoření příkazu k úhradě, tisk nebo export pro banku
 • generování z vybraných faktur, dobropisů, interních dokladů
 • podpora cizích měn
Účtování
 • účtování všech druhů dokladů, vystavování interních dokladů
 • sledování stavu účtů, karty účtů
 • účetní deník
 • výpočet DPH, záznamní povinnost, možnost automatického vyplnění přiznání (napojení na FormFiller), souhrnné hlášení
 • sledování salda z hlavních i z účetních dokladů
 • volně definovatelné účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty s možností zobrazení minulých období
 • obratová předvaha, obraty rozvažných a výsledkových účtů
Číselníky
 • účetní rozvh
 • obchodní partneři – evidence obchodních partnerů, jejich poboček a bankovních účtů, kontaktních osob, definice splatnosti a formy úhrady faktur
 • střediska, činnosti, zakázky
 • zahraniční měny, konstantní symboly, banky
 • kurzový lístek
 • definice účetních šablon
Ostatní moduly
 • roční kurzové rozdíly – umožňují automatický výpočet ročních kurzových rozdílů k přijatým a vydaným fakturám v cizích měnách a přepočet zůstatků na cizoměných účtech a pokladnách
 • vzájemné zápočty – umožňuje vytvořit a následně zaúčtovat vzájemných zápočet
 • intrastat
 • roční účetní uzávěrka
 • Evidence nájemních smluv a platebních kalendářů - evidence a vystavování smluv včetně generování předpisů plateb, hromadné zaúčtování předpisů a plateb, hromadné platby
 • Manažerské sestavy - speciální sestavy na sledování výsledků a rozborů nákladů s následným exportem do Excelu a s vytvořením grafů
 • Zakázky pro autoservisy - rozšířené zadávání a sledování zakázek pro servisní firmy (u autoservisů karty vozidel a možnost nastavení hlídání servisních intervalů)
Subsystém SKLAD má následující moduly

Sklady
 • příjemky – možnost automatického vystavení faktury z příjemky, a v případě, že hlavní doklad je již pořízen - možnost přiřazení hlavního dokladu, specifikace položek, umístění zboží, datum expirace, export příjemky do dbf, rychlé zadávání klíčových údajů z číselníků, importy z terminálů (dle čárových kódů), vystavení příjemky z objednávky
 • výdejky –vystavení faktury z výdejky, umístění zboží, datum expirace, export výdejky do dbf, načtení položek výdejky ze souboru (dbf), přiřazení hlavního dokladu, rezervace, termín dodání, přehled o skladové ceně, zadání cenové hladiny, individuálních cen, specifikace položek, importy z terminálů (dle čárových kódů), tisky štítků a podkladů pro Českou poštu a PPL, vystavení výdejky z rezervace
 • skladové položky (přehled zboží na skladě) – běžná a podrobná evidence, specifikace jakosti, aktuální stav skladových položek, skladové karty, nastavení množství (minimální, normativní, maximální), evidence nákupních a prodejních cen, doba a podmínky skladovatelnosti, kód celního sazebníku, více čárových kódů k jedné kartě, bezpečnostní údaje, evidence služeb, označení položek kódem odběratelů i dodavatelů
 • sklady, skupiny a podskupiny
 • skladový převod včetně převodů na konsignační a průběžné sklady
 • centrální evidence zboží a služeb
 • číselník měrných jednotek, obalů, podmínek skladovatelnosti
 • bezpečnostní údaje – číselník ADR, bezpečnostní třídy, přiřazení bezpečnostních listů a pokynů pro řidiče pro případ nehody, evidence atestů a dokumentů, RoHS, Aktivita MBQ
 • statistika skladu – inventury, obraty, rekapitulace prodejů dle různých hledisek
 • inventury skladu přes terminálové čtečky čárového kódu
 • Speciální režim pro skladníky - možnost vlastní definice stavů dokladů a následné vkládání k dokladu (příjemky, převodky a výdejky) např. přijato, ke kontrole, schváleno, v pořádku, má závady ...
Objednávky
 • vystavení objednávky se všemi Vámi požadovanými daty
 • možnost vystavení příjemky z objednávky
Rezervace / Nabídky
 • rezervace skladových položek a jejich i částečné vyřízení
 • vystavení cenové nabídky
 • možnost automaticky vystavit objednávku z rezervace
 • možnost vystavení výdejky z rezervace
 • možnost vystavení expedičního příkazu do skladu
Expediční příkazy

Prodej za hotové

EKOKOM