Wincont-Majetek
Systém pro evidenci majetku a výpočet účetních a daňových odpisů.

Drobný majetek

 • evidence drobného hmotného a nehmotného majetku

Dlouhodobý majetek

 • evidence dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
 • součástí jsou majetkové operace
 • plán odpisování umožňuje vypočtené hodnoty účetních a daňových odpisů přenést do majetkových operací
 • majetkové šablony - rychlé a snadné zadávání a nastavování majetku a jeho odepisování
 • možnost vytvoření výstupního souboru pro import do systému WinCont

Uzávěrky

 • uzávěrka slouží k uzavření daňových a účetních záznamů v majetkových operacích
 • uzavřené záznamy nelze dále modifikovat

Řady majetku

 • lze nadefinovat řadu, do které se bude vybraný druh majetku zařazovat a bude se odepisovat dle nastaveného kritéria řady

Simulace odpisů

 • simulace umožňuje předběžně zjistit výši účetních a daňových odpisů v závislosti na vstupních parametrech
 • simulace nemodifikuje žádné již uživatelem definované záznamy

Technické zhodnocení majetku

 • lze zadat hodnotu hranice technického zhodnocení majetku
 • hodnota hranice se udává ve vztahu k danému roku nebo k předchozím rokům

Odpisové skupiny

 • evidence odpisových skupin vázaných k danému roku nebo k předchozím rokům
 • skupina obsahuje veškeré potřebné informace pro výpočet účetních a daňových odpisů

SKP

 • evidence standardní klasifikace produkce
 • možnost importu SKP z předem definovaného souboru