Ekonomický systém Wincont

Wincont je provázaný skladový a účetní systém. Díky modulární koncepci a velkému rozsahu funkcí dokáže stejně dobře pokrýt potřeby malé firmy s jedním PC, jako velkého podniku s několika desítkami stanic, nebo účetní firmy zpracovávající účetnictví pro mnoho svých klientů.

Hlavní výhody

 • snadné intuitivní ovládání společné pro všechny části systému
 • modularita – zákazník platí pouze ty části, které používá
 • provázanost a spolupráce modulů - možnost vždy rychle zobrazit návaznéinformace (platby k faktuře,skladovou kartu k položce..... )
 • snadné vyhledávání, filtrování a třídění dat
 • architektura client/server – velká bezpečnost dat, bezproblémový a rychlý provoz v síti
 • všechny údaje je možné pomocí schránky rychle přenést do jiné aplikace (MS Excel)

 

Učetnictví

 • možnost členění a sledování dokladů dle činnosti, střediska, zakázky
 • možnost definovat vlastní účetní sestavy (rozvaha, výsledovka, ...)
 • účtování pomocí účetních (definovantelných) šablon
 • možnost uložit rozpracovaný účetní zápis s možností pozdější opravy
 • roční závěrku lze provést opakovaně

  podrobná specifikace

 

Sklady

 • propracovaný tok dokumentů od nabídky přes výdejku po fakturu
 • možnost sledování šarží, sériových čísel, expirací, umístění zboží
 • neomezený počet skladů
 • obsáhlá skladová karta – bezpečnostní údaje, ADR, expirace, obaly, skupinové obaly
 • statistiky – obraty zboží, odběry dle dodavatelů a odběratelů

  podrobná specifikace

 

Wincont-MAJETEK

Systém pro evidenci majetku a výpočet účetních a daňových odpisů.

 • evidence dlouhodobého i drobného hmotného a nehmotného majetku
 • plán odpisování umožňuje vypočtené hodnoty účetních a daňových odpisů přenést do majetkových operací
 • majetkové šablony - rychlé a snadné zadávání a nastavování majetku a jeho odepisování
 • simulace odpisů umožňuje předběžně zjistit výši účetních a daňových odpisů v závislosti na vstupních parametrech
 • technické zhodnocení majetku
 • odpisové skupiny
 • SKP - evidence standardní klasifikace produkce

  podrobná specifikace